Opfindelser

Du kan vælge at beskytte din opfindelse med enten et patent eller en brugsmodel. Her kan du læse mere om forskellene.

Hvad kan du få patent på?

Du kan få patent på den tekniske udformning af din idé

Du kan altså ikke få patent på en idé, med mindre du kan beskrive, hvordan man teknisk udfører den. Proppen på en flaske er et eksempel på en opfindelse, der er en teknisk løsning.

3 betingelser for at kunne patentere din opfindelse:

1. Den skal være ny

Opfindelsen må altså ikke være offentliggjort i Danmark eller resten af verden.

2. Den skal have ”opfindelseshøjde”

Opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra eksisterende løsninger og opfindelser på området.

3. Den skal kunne udnyttes industrielt

For at få patent skal din opfindelse kunne udnyttes i industriel sammenhæng.

Det får du ud af at patentere din opfindelse:

Patent gør det nemmere at tiltrække investorer
Et patent kan synliggøre værdien af din opfindelse. På den måde kan du lettere tiltrække kapital til at udvikle din forretning.

Patent giver eneret til at udnytte din opfindelse
Det betyder, at andre ikke kan producere eller sælge din opfindelse, uden at indgå en aftale med dig.

Patent er en vare, du kan handle med
Du behøver ikke selv producere din opfindelse for at tjene penge på den. Du kan også sælge rettigheden eller licensere den til andre.

Patent giver dig sikkerhed i samarbejder
Et godkendt patent gælder fra ansøgningsdatoen. Derfor kan du fortælle samarbejdspartnere om din opfindelse uden at miste eneretten eller nyhedsværdien, så snart du har afleveret din ansøgning.

Hvad er en brugsmodel?

Brugsmodeller omtales ofte som det lille patent. Ligesom patentet beskytter brugsmodeller den tekniske udformning af din idé.

Den største forskel på en brugsmodel og et patent er, at brugsmodellen kan blive udstedt uden afprøvning af, om opfindelsen opfylder betingelserne for brugsmodelbeskyttelse. Dvs. om den er ny og adskiller sig tydeligt fra eksisterende opfindelser.
Brugsmodellen er både hurtigere og billigere at få. Til gengæld kender du ikke dens gyldighed, før den bliver afprøvet. Du har altså ikke samme garanti for, at brugsmodellen beskytter din opfindelse.

Brugsmodeller gælder desuden kun op til 10 år, hvor patenter kan gælde i 20.

Hvad er forskellen på et patent og en brugsmodel?

Patent

  • Gælder op til 20 år
  • Bliver automatisk afprøvet
  • Tager længere tid at få (typisk 1 til 3 år før endelig godkendelse)
  • Giver stor garanti for gyldighed
  • Patenter kan dække processer (fx produktionsmetoder)

Brugsmodel

  • Gælder op til 10 år
  • Skal ikke nødvendigvis afprøves
  • Er hurtigere og billigere at få
  • Giver ikke samme garanti for gyldighed
  • Kan ikke dække processer

Patent - trin for trin

Du skal igennem en række trin for at få patent på din opfindelse. Hvor mange afhænger af, i hvor mange lande, patentet skal gælde. Heldigvis er din opfindelse beskyttet, lige fra du har afleveret din ansøgning.

Kundeservice sidder klar til at hjælpe dig med at beskytte dine ideer.

Ring for en uforpligtende snak på: 4350 8301
Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til beskyttelse af din idé, sidder vi klar ved telefonen og hjælper dig videre.

Du kan også skrive til os her